2012-08-28

När valfrihet och utbud är ett problem

Vi är väl alla förespråkare av valfrihet och tror på marknadens förmåga att skapa utbud. Fast ibland kan faktiskt det enahanda gamla öststatsutbudet vara bättre! Låt mig upplysa er – och jag medger att jag här balanserar på gränsen till att jag vet vad jag snackar om...
Vi [1] håller på att ta fram en app som utnyttjar en smartphones förmåga att hantera video. Att hantera video kräver en del av hårdvaran och kräver mycket när det kommer till videoformat och codecs. Vi har beräknat produktionskostnaden för den här appen till iOS (alltså iPhone) till ca 250 000 kronor. Helt rimligt för en smart, enkel app.

Men vi vill ju naturligtvis kunna erbjuda Android-användarna samma fina app. Men se, det går inte! Vi slutade räkna vid 800 000 kronor...
Android-plattformen är så fragmenterad så det är inte genomförbart; mängder med telefontillverkare och hårdvaruplattformar. Och Android-användarnas "sämre" vilja att uppdatera telefonens operativsystem, när uppdateringar släpps, bidrar också den.
Följden blir alltså att vår fina app inte kommer att nå Android-användarna.

Tänkte du på det när du köpte din Samsung Galaxy, och tyckte att du stod över fånen som följer Steve Jobs ande i skock? Nä, just det. Och nu står du där. En app fattigare.

[1] Med "vi" menar jag här allt från "jag" till "produktionsbolaget".

/@mjobring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar