2010-10-05

Fejjanrasten är här för att stanna!

Företag och organisationer som förbjuder användandet av sociala medier gillar nog inte utvecklingen av våra mobiltelefoner. Precis när de mer eller mindre har utrotat rökpauserna kommer de att få se hur deras anställda tar en "fejjanrast" för att kolla sin Facebook och Twitter i sina mobiler. Följden blir troligen att produktiviteten minskar ännu mer än om de hade släppt det hela fritt. Det är svårt, och troligen också korkat, att förbjuda nyfikenhet. Att försöka förbjuda medarbetarna att dela med sig av sina liv, där oftast deras arbetsplatser är en viktig del, tror jag bara slår tillbaka i misstro och missnöjdhet. Nä, länge leve "fejjanrasten"! Den är nog här för att stanna, oavsett vad din arbetsgivare säger eller gör.

/ jakob